top of page

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PW POMEX sp. z o. o. w Rybniku, ul. Lipowa 22 („Spółka”), Email: pomex@pomex.com.pl
   

 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przy pomocy formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Spółki.
   

 3. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi wyrażona przez Państwa zgoda, obejmująca podanie danych osobowych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania oraz ewentualnego kontaktu inną drogą, jeśli taki okaże się konieczny. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, co nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem wcześniej dokonanego przetwarzania danych.
   

 4. Nie przechowujemy Państwa danych dłużej niż to konieczne. Państwa dane będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
   

 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla identyfikacji pytania i udzielenia odpowiedzi lub podjęcia innych stosownych działań.
   

 6. Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Spółkę pracownicy i współpracownicy. W pewnych sytuacjach Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez Spółkę innym odbiorcom takim jak dostawcy usług i rozwiązań IT dla Spółki., doradcom prawnym lub finansowym.
   

 7. Państwa dane nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
   

 8. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania bądź uzupełnienia. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem oraz ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo także prawo otrzymania od Spółki kopii danych osobowych.
   

 9. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi w razie przetwarzania danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jednak jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe nieprawidłowo, zachęcamy w pierwszej kolejności do kontaktu z nami pod adresami wskazanymi w punkcie 1.

Polityka prywatności

 

1. Kim jesteśmy

Administratorem (czyli podmiotem, który przetwarza Twoje dane osobowe) Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, przy ul. Lipowej 22, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000032834. Email: pomex@pomex.com.pl

 

2. W jakich celach będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przy pomocy formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Spółki.

3. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celu określonym powyżej  (punkt 2) jest Twoja zgoda na ich przetwarzanie, wyrażona zanim prześlesz do nas swoje zapytanie i po zapoznaniu się z niniejszą informacją obejmująca podanie danych osobowych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie oraz ewentualnego kontaktu inną drogą, jeśli taki okaże się konieczny. Zgody możesz udzielić poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji zgody pod formularzem kontaktowym. Wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne dla identyfikacji pytania i udzielenia odpowiedzi lub podjęcia innych stosownych działań (To znaczy, że jeżeli nie zgodzisz się na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, nie będziesz mógł wysłać zapytania).

Po wyrażeniu zgody, możesz ją w każdej chwili wycofać. Informujemy jednocześnie, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na prawidłowość przetwarzania Twoich danych osobowych do czasu jej cofnięcia.

4. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe

Nie przechowujemy Twoich danych dłużej niż to konieczne. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub zobowiązań podatkowych.

 

5. Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych

Dostęp do Twoich danych osobowych będą mieć wyłącznie upoważnieni przez nas pracownicy i współpracownicy. W uzasadnionych sytuacjach (np. dochodzenie roszczeń) Twoje dane osobowe mogą być przez nas ujawnione innym odbiorcom takim jak doradcy podatkowi, kancelarie prawne oraz inne współpracujące z nami podmioty w zakresie w jakim będzie to konieczne.

 

6. Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza EOG

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

7. Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii oraz prawo ich sprostowania bądź uzupełnienia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych. Ponadto, w przypadkach przewidzianych prawem, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także żądać usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania.

8. Co możesz zrobić, jeśli uważasz, że nieprawidłowo przetwarzamy Twoje dane osobowe

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W razie przetwarzania danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi, jednak jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe nieprawidłowo, zachęcamy żebyś w pierwszej kolejności skontaktował się z nami pod adresami wskazanymi w punkcie 1.

bottom of page